ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

กร ขจรเกียรติสกุล

กร ขจรเกียรติสกุล

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

สุชาวดี สุวรรณเวชธาดา

สุชาวดี สุวรรณเวชธาดา

หัวหน้าทีม Accountant

ณัฐ ชัยชนา

ณัฐ ชัยชนา

สมาชิกในทีม Accountant

บุษลิน เกษมทรัพย์

บุษลิน เกษมทรัพย์

สมาชิกในทีม Accountant

กิรณา ภูงาม

กิรณา ภูงาม

สมาชิกในทีม Accountant

ปรียาดา คมสกุล

ปรียาดา คมสกุล

หัวหน้าทีม Administrator

เอกภพ รัตนเศรษฐา

เอกภพ รัตนเศรษฐา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ปิยะพล มิ่งมาลา

ปิยะพล มิ่งมาลา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธรรมิกา เรืองรังสรรค์

ธรรมิกา เรืองรังสรรค์

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

วศพล พุ่มสนธิ

วศพล พุ่มสนธิ

หัวหน้าทีม Web Developing

นัทธา บุญขาว

นัทธา บุญขาว

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

บัลยงก์ เอกโอภาส

บัลยงก์ เอกโอภาส

หัวหน้าทีม Content Creating

กชพรรณ ตรีทรัพย์

กชพรรณ ตรีทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

นัทธา ไม้ทอง

นัทธา ไม้ทอง

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ปิติภัทร วีระโชติ

ปิติภัทร วีระโชติ

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing